Nye foredrag, møder og byvandringer.. Bogø ..Webmaster: Dines BogøAfholdte arrangementer ..... Dines Bogø .... Visit Dragør ..... Dines Bogø .... Museum Amager


Tirsdag den 14. februar 2023. Kl. 19.00 - 20.30. Festsalen, Wiedergården.

"Husmandsstedet på Sydstranden". Anne Larsen og Annette Jensen fortæller

før Rødtjørnen, Hvidtjørnen og Store Magleby Strandvej blev bygget.

Sydstranden
August 1970. Man er begyndt at langs Krudttårnsvej. Annie og Alberts Jensen's døtre Anne Larsen og Annette Jensen fortæller bl.a. om, hvad der lå på "Marken" inden Rødtjørnen, Hvidtjørnen og Store Magleby Strandvej blev bygget. (Foto: Historisk Arkiv, Museum Amager).

Dines Bogø
Omtaler i lokale medier på Amager.Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.00 - 19.29. Festsalen, Wiedergården"Ordinær Generalforsamling for 2022."

Dagsorden med de enkelte punkter kan man se her på side 21-23.Tirsdag den 14. marts 2023. Kl. 19.30 - 21.00. Festsalen, Wiedergården.

"Præst for Gud, Dronning og fædreland".

Genbesøg af Dragør's tidl. sognepræst Erik Norman Svendsen. Causeri nr. 2.


Norman Svendsen
"Præst for Gud, Dronning og fædreland". Tidl. præst i Dragør og tidl. biskop i København Erik Norman Svendsen fortsætter sit causeri.Efter generalforsamlingen byder vi velkommen til Erik Norman Svendsen, der vil fortsætte sit causeri fra april 2022.

I 1992 blev Erik Norman Svendsen udnævnt til Københavns biskop og tjenesteboligen på E. C. Hammersvej blev udskiftet med Bispegården i Nørregade.

I denne stilling havde biskoppen stadig kontakt med de sogne, hvor han havde været præst. Sundkirken, Brønshøj, Skovlunde og Dragør.

Mange personlige kontakter var blevet etableret.

Erik Norman Svendsen gik på pension som biskop i 2009, men fortsætter som aktiv præst og ikke mindst foredragsholder.

Gennem perioden som biskop og Kongelige konfessionarius (regentens personlige sjælesørger og kongefamiliens præst), har mange hørt og set Erik Norman Svendsen i radio og Tv.

Kom og lyt til mere fra den periode og måske også et par historier, der ikke er almindelig kendt.

Dragør kirke har stillet deres parkeringsplads til rådighed for deltagerne den aften.

Tilmelding til Erik Norman Svendsen's causeri er nødvendig. Send gerne deltagernavn(e) via mail til: norman2@2791dragoer.dk CV: Erik Norman Svendsen

Tirsdag den 25. april 2023. kl. 19.00. Festsalen, Wiedergården.


"Amagerdragten. Lisbeth Møller og Marchen Leth fortæller og viser dragter"

I 1996 udkom bogen om Amagerdraget skrevet af Lisbeth Møller, Birte Hjorth med fotos af Dirch Jansen.

Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening Amagerdragten - Historisk Forening
Tv: I februar 1993 fortæller Lisbeth Møller detaljer om "Sørgedragten". Midt: Forside fra bogen der udkom i 1996. (Fotos: Dirch Jansen, Museum Amager). Th: Marchen Leth ved Store Magleby kirke ved jubilæet 20. maj 2022. (Foto: Dines Bogø).


Amagerdragt. Hvor mange typer er der? Hvornår blev de anvendt? (Foto: Visit-Dragoer).Søndag den 7. maj 2023. kl. 14.00. Mødested oplyses senere.


"Byvandring på Nordstranden. Dines Bogø er guide"

Hør om "Den hvide Dame", "Skovtroldene", "Hestetyven", "Giftblanderen", "Den gode hvide Mand", husnavne m.v.


1949. Villa "Ra-ma-Tocan". Et stop på byvandringen.Tirsdag den 6. juni 2023. kl. 19.00. Festsalen, Wiedergården.


"Bent Kofoed-Hansen fortæller: Min barndoms Dragør"

Vi fortsætter foredragsserien: "Lokale med gammel viden fortæller".

Vi synes vel alle, at vi kender Dragør - et lille fiskerleje ved Øresunds kyst. Det lyder jo meget romantisk og idyllisk.

Men hvordan oplever en lille dreng sin barndom og opvækst i dette samfund og hvorledes udvikler og ændrer byen og dens indbyggere sig gennem tiden? Vores medlem Bent Kofoed-Hansen causerer over dette.

Vi hører om nogen af byens originaler (det var de fleste den gang) og det daglige liv ledsaget af morsomme og interessante billeder fra perioden 1945 - 1958.


Bent Kofoed- Hansen / Dines Bogø - Historisk Forening
1958. Bent Kofoed-Hansen.